Assessment of long-distance HF radio and satellite communication assets for RNLAF out-of-area operations

Achtergrond

Assessment of long-distance HF radio and satellite communication assets for RNLAF out-of-area operations R. van Aken, P.J. van Vliet, P.Ch. Hoefsloot
September
1994
A93KLu819
761.2
FEL-94-A200

Eenheden van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) kunnen worden uitgezonden voor “peace- keeping” en “peace-enforcing” in net kader van multinationale (NAVO, VN, WEU, etc.) “Out- Of-Area” (OOA) operaties. De bij deze OOA-operaties te gebruiken communicatiemiddelen en - infrastructuur moeten nog verder worden ingevuld.

Doel

Het project “HF versus SATCOM” heeft als doelstelling een duidelijk beeld te geven van de mate van geschiktheid van korte golf (HF) radio communicatie en satelliet communicatie (SATCOM) voor de inzet als lange afstand verbindingen tussen de “rear area” (Nederland) en het OOA-gebied.

Werkwijze

De toekomstige operationele concepten voor OOA-optreden door de Koninklijke Luchtmacht zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. De verschallende typen communicatiesystemen zijn daarom onderzocht op geschiktheid in relatie met algemene operationele aspecten en niet afgewogen tegen gedetailleerde operationele eisen.

De communicatiesystemen zijn onderzocht op de aspecten: geleverde netwerkdiensten, maximale capaciteit van verbindingen, dekkingsgebieden, beschikbaarheid en betrouwbaarheid, interoperabiliteit, mobiliteit, personeelsinzet, kosten, onderhoud, storingsgevoeligheid en informatiebeveiliging. Vier communicatiesystemen zijn onderling vergeleken op genoemde aspecten, aan de hand van de huidige mogelijkheden en kwaliteiten. Deze Systemen zijn:

Militaire HF communicatiesystemen; Militaire SATCOM Systemen; Publieke SATCOM Systemen; Civiele gesloten SATCOM Systemen.

Assessment of long-distance HF radio and satellite communication assets for RNLAF out-of-area operations